NieuwVers is voor iedereen. Het maakt ruim baan voor het eten van de 21e eeuw.
Dat moet lekker
én OK zijn.

Wat we zijn

NieuwVers eten is 'onverkloot', maar niet ouderwets. We worden blij van innovaties die de voedingswaarde van het oorspronkelijke, natuurlijke product beter en lekkerder voor mensen beschikbaar maken. We vinden het vanzelfsprekend dat NieuwVers eten komt van toppers die:

 • hun milieudruk steeds verder omlaag brengen;
 • hun respect voor dier en mens tonen door permanent te werken aan de best mogelijke houderijvormen en werkomstandigheden.

Waarom we er zijn

We zijn steeds meer gaan eten, voor steeds minder geld. Dat was aanvankelijk geweldig, maar helaas is ons eten er de laatste twee decennia al niet meer beter van geworden. Een negatieve spiraal kruipt in onze voedselproductie. Ketenpartners knijpen elkaar uit omdat ze concurrenten hebben met wie ze niet meer op kwaliteit, maar uitsluitend nog op prijs concurreren. Daardoor is er steeds minder geld voor vernieuwing in kwaliteit.

NieuwVers wil zorgen dat producenten geld kunnen verdienen met producten die het goede geld van consumenten waard zijn. Zo komt er weer ruimte voor smaak, innovatie en verduurzaming van onze toekomst.

Hoe we dat doen

We zetten de keten weer positief aan het werk. We stimuleren vernieuwing in teelt, handel, verwerking en verkoop. Dat doen we door de allerlekkerste uit de allerbeste ingrediënten en daarvan gemaakte producten te kiezen. Dat doen we samen. Met iedereen uit de keten, inclusief consumenten. Uiteindelijk gaan we samen beslissen wat we willen dat de keten maakt.

Koplopers die de beste en lekkerste ingrediënten en producten maken vragen we mee te doen aan NieuwVers’ verkiezingen van de beste producten van Nederland. Zo speuren we naar het beste dat er is en kunnen we iedereen die eraan meedoet volop in de aandacht zetten. De winnaars kunnen we, als ze dat willen, een plek beloven in winkels. Aanvankelijk alleen in Nederland. Later ook daarbuiten.

10 doelprincipes

NieuwVers is niet eenkenning als het op normen aankomt. We hanteren tien doelprincipes, waariedereen op zijn eigen manier invulling aan kan geven. We laten ons graag verrassen door de meest onverwachte oplossingen om de gedachte achter ieder principe zo goed mogelijk waar te maken

 1. Productie binnen zo gesloten mogelijke kringlopen van nutriënten
 2. Gebruik van hernieuwbare energie
 3. Beperking van het vervoer van levende dieren en halffabricaten
 4. Terugdringing van voedselverspilling en uitspoeling van nutriënten
 5. Ketenverkorting met als doel zo weinig mogelijk kosten aan producten toe te voegen die niet bijdragen aande intrinsieke kwaliteit van het product
 6. Het geven van identiteit aan producten zodat die een prijs opleveren die vooruitstrevende productie- en verwerkingsprocessen, dierwaardige houderij- en slachtvormen en maatschappelijk geaccepteerde arbeidsomstandigheden en beloningen mogelijk maken
 7. Behoud van biodiversiteit
 8. Zorg voor een mooi landschap en een evenwichtig bodembeheer
 9. Bevordering van een gezond voedingspatroon door de aantrekkelijkheid van voedsel dat mensen dichter bij hun natuurlijke voedingsbehoeften brengt te vergroten
 10. Het betrekken van consumenten bij productontwikkeling opdat zij zich er betrokken bij kunnen gaan voelen en vanuit groeiende warenkennis een versnellende factor worden bij de permanent mogelijke verduurzamende vernieuwing van het aanbod.

Een beweging van producenten en consumenten

Een via nieuwe media vormgegeven gesprek tussen producenten, consumenten en kenners op het gebied van o.a. landbouw, voedselverwerking en gezondheidbepaalt de selectie van de beste en lekkerste ingrediënten. In dat gesprekstellen ze samen de op dat moment geldende‘best class criteria’vast. Ze verzamelen bovendien inspirerende feiten en inzichten over wat nog meer zou kunnen als de voordelen daarvan voor consumenten duidelijk worden gemaakt.

Door de transparante en open aanpak van het proces, creëert NieuwVers een beweging van producenten en consumenten die samen invulling geven aan wat NieuwVers is. Door de kring van de beweging steeds groter te maken en consumenten een centrale rol te geven, wordt het voordeel van nieuwe producten steeds sneller door alle ketenpartners omarmt.